WERKEN VIA JOPP


Alles wat je moet weten.

Leestijd: 3 minuten

AAN DE SLAG VIA JOPP!

In deze blog van Jopp Students & Graduates lees je alle informatie over werken via Jopp. Alles wat je wilt weten over arbeidsovereenkomsten, werkgeverschap en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die voor jou van toepassing is komt hier aan de orde. Het kan wat taaie kost zijn, vooral als je er niet helemaal in thuis bent. Daarom hebben we ons best gedaan om het zo simpel en compleet mogelijk voor je uit te leggen. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Jopp-recruiter, die kan al je vragen beantwoorden.

Werken via Jopp, hoe werkt dat precies?

Jopp is intermediair. Wij helpen onze partners met het aantrekken, vinden en binden van jong talent zoals jijzelf! Daarom kun je spreken van een driehoeksrelatie tussen jou (Employee), Jopp (Employment agency) en de partner (Hirer), ook wel inlener genoemd, waar je gaat werken. Dit heet uitzenden of detacheren.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat afspraken tussen een werknemer en werkgever, waarbij de werknemer in dienst is van werkgever arbeid verricht en de werknemer loon ontvangt van de werkgever. Als je via Jopp bij een van onze partners aan de slag gaat ontvang je van Jopp een uitzendovereenkomst. Deze uitzendovereenkomst bevat afspraken tussen de werknemer (jij), werkgever (Jopp) en de partner (Hirer).

ABU-cao

De uitzendovereenkomst is gebaseerd op de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), kortweg ABU-cao [links zelf hosten]. In de ABU-cao staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk en pensioen evenals jouw rechten en plichten. De recentste versie van de ABU-cao vind je hier.

Belangrijk om te weten: Gelijk werk = gelijk loon. Volgens de ABU-cao heb jij vanaf dag 1 recht op de inlenersbeloning. Dat betekent dat je hetzelfde loon krijgt als je collega’s met hetzelfde werk die in dienst zijn bij de inlener (hirer).

De ABU-cao kent het fasensysteem. De fase waarop jouw uitzendovereenkomst is gebaseerd is afhankelijk van het aantal weken dat je via Jopp werkt of gewerkt hebt. Het fasenysteem is onderverdeeld in drie fasen:

  • Fase A: 52 weken (bepaalde of onbepaalde tijd)
  • Fase B: Maximaal 3 jaar en 6 contracten (bepaalde tijd)
  • Face C: onbepaalde tijd

Uitzendovereenkomst

Bij de uitzendovereenkomst maken de werknemer (jij) en werkgever (Jopp) schriftelijke afspraken over functie, arbeidsduur, salaris en de vorm van de uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst gaat in op het tijdstip waarop de werknemer (jij) de overeengekomen werkzaamheden daadwerkelijk aanvangt.

Fase A

Je bent werkzaam in fase A zolang je niet meer dan 52 weken via Jopp hebt gewerkt. Standaard in fase A is een fase A uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit is een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er kan ook gekozen worden voor een fase A uitzendovereenkomst waarop het uitzendbeding niet van toepassing is. Dit is een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst tussen de werknemer (jij) en werkgever (Jopp) eindigt op het moment dat de inlener (Hirer) de opdracht beëindigt. Dit betekent ook dat jij als werknemer op ieder moment kunt aangeven dat je wil stoppen mits je dit minimaal een dag van tevoren laat weten aan je werkgever (Jopp).

Je mag maximaal 52 weken werken in fase A, waarbij de wekentelling stopt op het moment dat de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten langer is dan zes maanden.

Fase B

Na fase A stroom je door in fase B. Standaard in fase B is een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Er kan ook gekozen worden voor een fase B uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd. In fase B worden maximaal 6 tijdelijke uitzendcontracten gesloten, gedurende 3 jaar.

Fase C

Na 3 jaar in fase B, of als het 6e uitzendcontract is afgelopen, stroom je door in fase C. Standaard in fase C is een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vakantiebijslag, vakantiedagen en pensioen

Als werknemer heb je recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon. Daarnaast bouw je vakantiedagen op. Bij een volledig gewerkte werkmaand heb je recht op 16,66 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt. Jopp reserveert 10,87% van het feitelijk loon van jou hiervoor. Daarnaast bouw je pensioen op over je gewerkte uren. Je start met pensioen opbouwen in de Basisregeling nadat je 8 weken gewerkt hebt. Vervolgens bouw je tot maximaal 52 weken pensioen op in de Basisregeling en stroom je daarna automatisch door naar de Plusregeling pensioenopbouw. Al deze reserveringen en opbouw van je tegoeden vind je terug op je loonstrook die je wekelijks van ons ontvangt in combinatie met je salaris.


Nick

Backoffice specialist