NL
Menu
Componenten van de inlenersbeloning

De Inlenersbeloning 2024

1. Wat is Inlenersbeloning? Inlenersbeloning is simpel gezegd ervoor zorgen dat uitzendkrachten net zo veel verdienen als hun collega's in vaste dienst die hetzelfde werk doen. Dit staat in de CAO voor Uitzendkrachten en het zorgt voor eerlijke en gelijke beloning voor gelijk werk.

2. Waarom is de Inlenersbeloning belangrijk? Allereerst: het is wettelijk verplicht. Maar het is ook super belangrijk om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten niet minder betaald krijgen dan vaste krachten. Zo hebben uitzendkrachten dezelfde rechten als vaste medewerkers.

3. Voor wie geldt Dit? Bijna elke uitzendkracht valt hieronder, behalve enkele uitzonderingen zoals schoolverlaters of langdurig werklozen. Deze regeling zorgt dat bijna iedereen fair wordt behandeld.

4. Wat Valt er Onder Inlenersbeloning? Hier zijn de hoofdpunten met extra uitleg:

  • Bruto Loon: Dit is het salaris dat je krijgt voordat belastingen eraf gaan. Je wordt ingedeeld in een loonschaal, net als collega’s in vaste dienst.
  • ATV/ADV Dagen: Extra vrije dagen als compensatie voor overwerk.
  • Toeslagen: Voor overuren en onregelmatige werktijden kunnen toeslagen gelden.
  • Loonsverhogingen: Als vaste medewerkers een salarisverhoging krijgen, krijgen uitzendkrachten die ook.
  • Onkostenvergoedingen: Kosten die je maakt voor je werk? Die krijg je terug.
  • Periodieken: Automatische salarisverhogingen na een bepaalde periode.
  • Reisuren en Reistijdvergoeding: Tijd en kosten voor reizen naar werk worden vaak vergoed.
  • Eenmalige Uitkeringen: Denk aan bonussen of andere extraatjes.
  • Thuiswerkvergoedingen: Werk je thuis? Dan zijn er vergoedingen voor.
  • Vaste Eindejaarsuitkeringen: Een extra bonus aan het eind van het jaar.

5. Geen CAO, wat nu? Als de inlener geen CAO heeft, geen stress. Dan kijkt het uitzendbureau naar wat collega's in dezelfde functie verdienen en past dat toe op jou.

6. Werkingssfeer van een CAO: wat houdt dit in? Elke CAO heeft een werkingssfeer, die bepaalt voor welke bedrijven en werknemers de CAO geldt. Dit kan per bedrijf of bedrijfstak verschillen.

7. Veelgemaakte fouten bij Inlenersbeloning: let hierop! Het uitzendbureau is afhankelijk van de informatie die de inlener verschaft over salarissen, vergoedingen en toeslagen. Het is daarom belangrijk dat het uitzendbureau regelmatig incheckt bij de inlener of er punten in de inlenersbeloning zijn veranderd. De inlener zal zich ook inspannen om bij veranderingen direct het uitzendbureau op de hoogte te stellen, zodat dit aangepast kan worden en alle uitzendkrachten gelijk beloond worden. 

8. Wie houdt een oogje in het zeil? De SNCU controleert of uitzendbureaus zich aan de regels houden. Ze letten op alles, van CAO-afspraken tot wettelijke regels.